Digitální tisk

  • Volné listy, letáky, plakáty, vizitky
  • Tisk s V1 vazbou
  • Tisk s V2 vazbou
  • Tisk s kroužkovou vazbou


Digitální tisk

Vysoce kvalitní malonákladový tisk vhodný pro výrobu letáků, vizitek, pozvánek, svatební oznámení a také tiskovin s vazbou. Nabízíme možnost laminace tiskovin.

Tisk s vazbou V1

Jedná se o štitou vazbu dvěmi sponkami. Počet stran brožurky pro tuto specifikaci musí být dělitelný čtyřmi. Formát tiskoviny udávejte jako výchozí pro zavřenou brožuru. Oblíbenou dokončovací technikou je laminace obálky, kterou nabízíme v lesklém nebo matném provedení.

Tisk s vazbou V2

Jedná se o lepenou vazbu. Počet stran brožurky musí být dělitelný dvěmi. Formát tiskoviny udávejte jako výchozí pro zavřenou brožuru. Oblíbenou dokončovací technikou je laminace obálky, kterou nabízíme v lesklém nebo matném provedení.

Tisk s kroužkovou vazbou

Nabízíme kroužkovou vazbu plastovým hřbetem nabo drátenou spirálou. Počet stran brořurky musí být dělitelný dvěmi. Formát udávejte jako výchozí pro uzavřenou brožuru. Oblíbeným doplnění tiskoviny je čirý krycí plast před první stranou brožurky a také podkladový karton v zadní části brožury. Výsledná tiskovina tak získá na luxusnosti a celkově sezpevní.

Podklady pro výrobu

Akceptujeme podklady ve formátu PDF. Bez dalších připomínek zpracujeme veškerá PDF odpovídající normě PDF-X1a. Dodané PDF soubory musí být připravené v přesném kalkulovaném formátu a odpovídat zadání. Soubory, které nebudou odpovídat kalkulaci jsou objednateli vraceny bez náhrady.