Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.freshprint.cz. Veškeré smluvní vztahy se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb) a upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím.

1. Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a smlouvu lze považovat za uzavřenou úhradou fakturované částky na náš účet a dále odesláním zboží na adresu kupujícího. Od tohoto momentu se musí kupující i prodávající řídit dále uvedenými obchodními podmínkami. Objednávka je po potvrzení archivována jako kupní smlouva. Objednávku lze učinit: elektronickou poštou, přijaté objednávky jsou závazné.

1.1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.

1.2. V případě že se dodané podklady neshodují se zadáním v poptávce a výslednou cenou, vyhrazuje si prodejce zákazníka kontaktovat s upřesněním objednávky, případně jejím zamítnutím bez jakékoliv další náhrady.

1.3. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

1.4. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

1.5. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

2. Možnosti platby

2.1. Platba dobírkou Zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí objednávky. Platí pouze pro objednávky zasílané v rámci České republiky, u doručení do zahraničí je požadována vždy platba předem. K částce objednávky je připočítán poplatek za dobírkové poštovné.

2.2. Platba bankovním převodem Pokud vyberete tento způsob platby, můžete Vaši platbu za zboží poukázat na náš účet těmito způsoby. Variabilní symbol je shodný s ID Vaší objednávky, které obdržíte v potvrzovacím emailu. Objednávka bude zadána do výroby po obdržení platby v plné výši na náš účet viz. odstavec 3.

2.2.1. bankovním převodem z Vašeho účtu (internetbanking, GSM banking)

2.2.2. složením peněz v hotovosti na kterékoliv pobočce naší banky přímo na náš účet

2.2.3. odesláním finanční částky poštovní poukázkou typu A z kterékoliv pošty v ČR

3. Bankovní spojení

3.1. Číslo účtu 51-640510287/0100 ( dále „náš účet“ ) vedený u Komerční banky a.s.

4. Dodací podmínky

4.1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty – obchodní balík. Dobu dodání pošta garantuje do dvou pracovních dnů od podání zásilky. V případě, že u objednávky uvedete číslo mobilního telefonu, bude vás Česká pošta informovat o doručení zásilky. Objednávky odesíláme jednou týdně a to každý čtvrtek vyjma dnů pracovního klidu a svátků. Potom je odeslání posunuté na nejbližší pracovní den. Uzávěrka pro odeslání objednávek ve čtvrtek platí pro objednávky doručené do úterý 23:59 tentýž týden a v případě platby předem převodem i uhrazené (platba musí být připsána na účet Prodejce). Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad který slouží současně jako dodací a záruční list.

4.2. Při požadavku zákazníka na odeslání objednávky obrazů o různých rozměrech v jednom balíku je k poštovnému navíc účtována částka 52 Kč + 21%DPH = 63 Kč.

5. Zvýhodněné ceny

5.1. Při objednávce lze využit slevový kupón resp. slevový kód. Ten je nutné uvést do příslušného pole objednávkového formuláře. Pokud tak není učiněno, nebude sleva v objednávce zohledněna. Objednávkový kupon uvedený v jiném poli objednávkového formuláře muže být dodatečně uznán operátory při zpracování objednávky. O případných změnách souvisejících s uznáním slevového kupónu je Objednatel informován e-mailem na adresu uvedenou v objednávce. Změny jsou uznány po jejich odsouhlasení oběmi smluvními stranami. Změny se mohu tykat koncové ceny objednaného zboží, ceny a typu dopravy.

5.2. Dodatečně dodané slevové kupóny u odeslaných objednávek na dobírku budou uznány. Objednatel je v tomto případě povinen převzít zásilku a uhradit částku dobírky v plné výši. Rozdíl mezi hodnotou dobírky a cenou po slevě bude objednateli vrácen převodem na účet po připsání dobírky na účet dodavatele. Způsob dodacích podmínek již v tomto případě nelze změnit.

5.3. Chybějící nebo dodatečně dodány slevový kód není důvodem pro storno objednávky.

5.4. Slevu ve výši 30% můžete získat sdílením své objednávky na sociálních sítích viz. Jednotlivé objednávkové formuláře. Sdílením objednávky se rozumí předání informace o objednávce s příslušným odkazem na www.freshprint.cz ( viz. Náhled ). Součásti sdílení v žádném případě nejsou připojené obrazové nebo jiné soubory.

6. Dodané podklady

6.1. K jednotlivým objednávkám připojuje objednatel vlastní výrobní podklady.

6.2. Odesláním objednávky a potvrzením souhlasu s VOP potvrzuje objednatel oprávněni manipulovat s přirozenými soubory.

6.3. Podklady přiložené k objednávkám Digitálního tisku a Velkoplošného tisku musí byt ve formátu PDF, připraveného v souladu s normou PDF X-1a. Podklady přiložené k objednávkám Řezané grafiky musejí být připravené ve křivkách s fonty převedenými na křivky a dodané ve formátech PDF, EPS nebo CDR. Technické požadavky na dodání podkladů u objednávek realizovaných prostřednictvím poptávky budou upřesněny na základě poptávky. U objednávek, kde nejsou podklady dodány podle uvedených podmínek nebo dodatečných upřesnění nenese dodavatel odpovědnost za kvalitu provedení.

6.4. U objednávek Dekoračních obrazu a nástěnných kalendářů připojuje objednatel vlastní obrazové podklady. Soubory musí byt ve formátu JPG a v barevném režimu RGB. Nahráním fotografie do formuláře pro přípravu objednatel prohlašuje autorské právo k manipulaci s obrazovým podkladem. Dodavatel nenese odpovědnost za případné právní dopady související s dodanými podklady.

6.5. Kvalitu obrazového podkladu nahraného do formuláře pro přípravu v průběhu zpracování kontroluje objednávkové prostředí podle interně nastavených kritérii. Pokud není nahraný soubor pro zvoleny formát nebo typ obrazu dostatečný, bude objednatel upozorněn s návrhem řešení. Soubory jsou v okamžiku umístění do objednávkového prostředí uloženy na primární server. V některých případech muže být pro výpočet použit sekundární server. Soubory uložené na server jsou uchovány po dobu potřebnou k realizaci objednávky a dále po dobu trvání reklamační lhůty. Po jejich uplynutí jsou soubory ze serveru smazány. U nerealizovaných objednávek jsou soubory bez jakékoliv další manipulace smazány při nejbližší revizi serveru.

6.6. U objednávek odeslaných i přes upozorněni na nízkou kvalitu obrazového podkladu bude informace o nízké kvalitě obrazového podkladu uvedena v objednávkové e-mailu. Nízká kvalita obrazového podkladu není důvodem pro storno objednávky. Dodavatel může objednatele upozornit na nízkou kvalitu obrazu a vyzvat k dodání nového obrazového podkladu. To nemusí být objednatelem akceptováno. Objednatel vytvoří novou objednávku s novým obrazovým podkladem o dostatečně kvalitě a do pole poznámky v objednávkovém formuláři uvede text storno a číslo původní objednávky. Původní objednávka je tak stronována a nahrazena novou.

6.7. Další úpravy dodaného obrazového podkladu jako barevná korekce, retuš nebo jiné vyžadující další zásah grafického pracoviště nejsou součásti ceny objednaného produktu a jsou účtovány podle sazby 600 Kč/hod. + 21% DPH tj. 726 Kč/hod. vč. 21%DPH. Účtování je každých započatých 15 minut a cena za další grafické práce je připočítána k ceně objednávky. Požadavek na další grafické úpravy uveďte do pole poznámka ve formuláři objednávky. Na jeho základě vás budeme kontaktovat pro potvrzení ceny požadavku a jeho realizace. Grafické úpravy lze objednat dodatečně, avšak musí tak byt učiněno před vlastní realizaci objednávky.

7. Reklamace

7.1. Reklamaci nelze uznat u objednávky, kde jsou dodané podklady v rozporu s technickými požadavky na dodané podklady nebo byl objednatel v průběhu objednávky upozorněn na nedostatečnou kvalitu podkladů a i přesto objednávku provedl.

7.2. Mechanicky poškozené produkty vykazující známky poškozeni při přepravě neodkladně reklamujte u přepravce a o reklamaci a typu poškozeni informujte dodavatele.

7.3. Mechanicky poškozené produkty, které nevykazují známky poškozeni při přepravě reklamujte neodkladně u dodavatele s popisem poškozeni.

7.4. Záruční doba dodaných produktů je 2 roky od dodání.

7.5. Výrobek nelze vrátit v zákonem stanovené lhůtě 14 dnů – viz ust. § 53 odst. 8 písm. c) občanského zákoníku – jedná se o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

8. Doplňkové služby

8.1. Nabízíme možnost využití grafického studia. Grafické práce, jako například příprava podkladů ve shodě s PDF/X-1a, retuše a barevné korekce fotografií, grafické návrhy, sazba a zlom jsou účtovány dle sazby 600 Kč/hod. + 21%DPH. Účtujeme každých započatých 15 minut práce.

8.2. Vystavení objednávky našimi operátory na požadavek zákazníka je zpoplatněná služba částkou 100 Kč + 21%DPH = 121 Kč pro obrazy, puzzle, nástěnnou tapetu a tapetu na dveře. Pro kalendáře je poplatek za vystavení objednávky našimi operátory 252 Kč + 21%DPH = 305 Kč. Cena služby je připočítána k celkové ceně objednávky. Neplatí pro případy, kdy došlo k omezení provozu objednávkového systému. V tomto případě bude zákazník informován o obnovení plné funkčnosti prostředí a souhlasí s maximální součinností při provedení objednávky, kterou poté provede.

8.3. Možnosti dalších doplňkových služeb lze zjistit u našeho obchodního zástupce. Může se jednat o rozšířeno nabídku expediční služby, doplňkové prvky pro instalaci fotoproduktů,  rámování fotoproduktů, apod.

9. Ochrana údajů

9.1. Osobní údaje Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.
9.2. Údaje o Vaší činnosti Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji. Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

10. Váš souhlas

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

 

Aktualizováno: 23. 5. 2018


POTĚŠÍ I NA
NOVÝ ROK
Přihlásit k účtu
Uživatelské jméno
Heslo